Lubelski cmentarz przy ulicy Unickiej

lublin cmentarz

Lubelski cmentarz przy ulicy Unickiej

Liczący niespełna 340 tys. mieszkańców Lublin dysponuje pięcioma cmentarzami rzymskokatolickimi, dwoma komunalnymi i również dwoma wyznaniowymi (prawosławny i ewangelicki). Miejscem szczególnym ze względu na historię miasta jest cmentarz parafialny przy ulicy Unickiej.

Lublin Unicka – historia cmentarza

Plany założenia nowego cmentarza pojawiły się w początkach lat dwudziestych minionego stulecia. Był to okres burzliwego rozwoju miasta i stare cmentarze leżące w centrum, w ciasnej zabudowie nie spełniały już dobrze swojej funkcji.

Planowanie budowy oraz pokonywanie trudności biurokratycznych związanych z komplikacjami wynikającymi z nieścisłości dotyczących praw własności trwało ponad 10 lat. Pierwszego pochówku mieszkańca Lublina dokonano w 1932 – grób Antoniego Wójtowicza zmarłego 6 listopada 1932 wyznaczył datę otwarcia cmentarza.

Cmentarz Unicka – miejsca ważne i ciekawe

Odwiedzający cmentarz przy Unickiej z każdej strony widzą górującą nad mogiłami zbudowaną na wzgórzu kaplicę cmentarną. Wzorowana na budowlach gotyckich, między innymi na kościołach z Kazimierza Dolnego, kaplica zaprojektowana przez architekta Aleksandra Gruchalskiego swoją funkcję domu przedpogrzebowego pełniła do 1985 roku. Od tej daty kaplica przemianowana jest na kościół parafialny pw. Najświętszego Zbawiciela.

Przechadzając się po obsadzonych wysokimi, starymi drzewami alejach cmentarnych odwiedzamy groby mieszkańców Lublina zabitych podczas bombardowań lub rozstrzelanych przez okupantów podczas II wojny światowej. Na cmentarzu przy Unickiej jest także kwatera więźniów Zamku Lubelskiego – przeciwnicy systemu komunistycznego katowani przez służby wprowadzające nowe porządki polityczne tu znaleźli miejsce wiecznego spoczynku.

W alejkach cmentarnych odnajdujemy mogiły z nazwiskami znanych pracowników naukowych lubelskich uczelni, samorządowców, lekarzy, sportowców, twórców kultury – ludzi zasłużonych dla regionu i kraju. Usługi pogrzebowe na tym cmentarzu świadczy EDEN Lublin.

Ciekawostką cmentarza na Unickiej jest podział tego miejsca na dwa odrębne cmentarze, który dokonał się za sprawą budowy obwodnicy biegnącej ulicą Andersa. Inwestycja podzieliła nekropolię na dwie części, a jej budowa nie spowodowała likwidacji grobów. Obwodnicę zbudowano w części cmentarza z niżej położonym gruntem, gdzie wysoki poziom wody uniemożliwiał pochówki.

1 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Post navigation

Previous Post :