Jak sporządzić testament?

jak sporządzić testament

Jak sporządzić testament?

Testament pozwala znacznie ułatwić podział majątku po zmarłej osobie. Dlatego warto go sporządzić znacznie wcześniej niż w przypadku ciężkiej choroby. W ten sposób zabezpieczamy interesy całej rodziny. W jaki sposób sporządza się ten dokument?

Testament bez notariusza

Śmierć bliskiej osoby, pogrzeb, formalności z nim związane oraz obezwładniająca rozpacz i smutek to wystarczająco obciążające okoliczności. Z tego względu jeżeli spisujemy ostatnią wolę dotyczącą własnego majątku, zdecydowanie ułatwiamy poradzenie sobie z tą kwestią swojej rodzinie. By napisać taki dokument nie trzeba koniecznie udawać się do notariusza, chociaż oczywiście jest to wskazane. Testament można także napisać odręcznie. Jest to obwarowane kilkoma warunkami. Po pierwsze musi być on napisany w całości odręcznie, podpisany i opatrzony datą.

Przykładowe nieprawidłowości, które sprawiają, że dokument rozdysponowujący majątek jest nieważny to na przykład sytuacja, kiedy spadkodawca pisze go na komputerze, a potem jedynie wydrukuje do podpisu. Nie można także nikomu podyktować testamentu. Jak powołać spadkobierców? Dziedziczyć mogą zarówno osoby z rodziny jak i niekoniecznie. Mogą to być osoby niepełnoletnie, osoby fizyczne lub prawne. Jeżeli zależy nam na skrupulatnym podzieleniu majątku na części, to należy dokonać właśnie takiego zapisu. Jeżeli zaś w dokumencie znajdzie się jedynie zapis o osobach powołanych do spadku, zaś nie będzie tam wzmianki w jakich częściach dziedziczą one majątek, to dostaną one go po równo.

Nie ma także potrzeby wskazywać jakie części majątku przypadną konkretnym osobom, ale można to zrobić. Zasadnicze znaczenie ma także podpis. By dokument był uznany za ważny, podpis musi być wykonany pod treścią zapisu. Powinien zawierać co najmniej nazwisko, chociaż dobrze jest po prostu podpisać się pełnymi danymi. Wskazane jest też umieszczenie daty, chociaż kiedy jej nie będzie testament nie musi być uznany za nieważny. Za poświadczający podpis uznaje się też ten w formie „Twój Ojciec”.

1 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.