Karta zgonu

Karta zgonu jest dokumentem wystawianym przez lekarza, stwierdzającego zgon. Na

podstawie tego dokumentu otrzymamy w Urzędzie Stanu Cywilnego akt zgonu, który

będzie konieczny do przeprowadzenia pochówku. Kartę zgonu wydaje się w dwóch

egzemplarzach: jako egzemplarz A służący do celów statystycznych oraz egzemplarz B,         służący do celów pochowania zwłok.

Podanie przyczyny zgonu nie jest niezbędne do wystawienia karty zgonu. Gdy nie można

ustalić przyczyny zgonu lub, gdy nie ma podejrzenia zabójstwa lub samobójstwa, w karcie

zgonu, w miejscu przeznaczonym na wpisanie przyczyny zgonu, wpisuje się adnotację

"przyczyna zgonu nieustalona".

 

Akt zgonu

Akt zgonu, to inaczej akt stanu cywilnego, rejestrujący śmierć osoby. Zgon osoby należy

zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w

kolejności:

1. małżonek lub dzieci zmarłego,

2. najbliżsi krewni lub powinowaci,

3. osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,

4. osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,

5. administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany

szpital lub zakład.

 

Zgłaszając zgon należy jednocześnie dostarczyć do Urzędu Stanu Cywilnego kartę zgonu

oraz zwrócić dowód osobisty osoby zmarłej. Wydanie osobie zgłaszającej zgon trzech egzemplarzy odpisu skróconego aktu zgonu przez kierownika urzędu stanu cywilnego jest bezpłatne.

Akty zgonu są częścią księgi stanu cywilnego i są przechowywane w Urzędzie

Stanu Cywilnego lub Archiwum Państwowym. Możemy otrzymać jedynie odpis

aktu zgonu, który potocznie zwany jest aktem zgonu.

(Opracowane na podstawie: Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia Opieki Zdrowotnej z 1961, 2001 i 2006r.)

transport zwłok zakład pogrzebowy Warszawa|usługi pogrzebowe Warszawa|usługi pogrzebowe Kraków Pogrzeby Wrocław .Zakład pogrzebowy Grudziądz

Copyright © 2007-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.

Zapraszamy do nowego aktualnego poradnika pogrzebowego Zakład pogrzebowy

o nas
krok po kroku, gdy odchodzi bliska osoba
karta zgonu, akt zgonu
kremacja
zasiłek pogrzebowy ZUS
transport zmarłych
spadek, prawo spadkowe