Zasiłek pogrzebowy ZUS     CZĘŚĆ 1 / CZĘŚĆ 2

 

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

1. ubezpieczonego,

2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę,

3. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,

4. osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,

5. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-2.

Członkami rodziny, o których mowa w pkt. 5, są:

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje (jeżeli pokryły koszty pogrzebu):

Przedawnienie roszczeń o wypłatę zasiłku

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa, w razie nie zgłoszenia wniosku o jego przyznanie, w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

zakład pogrzebowy Warszawa|transport zwłok
usługi pogrzebowe Warszawa|zakład pogrzebowy Kraków
Pogrzeby Wrocław|.
Zakład pogrzebowy Grudziądz

Copyright © 2007-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.

Zapraszamy do nowego aktualnego poradnika pogrzebowego Zakład pogrzebowy

o nas
krok po kroku, gdy odchodzi bliska osoba
karta zgonu, akt zgonu
kremacja
zasiłek pogrzebowy ZUS
transport zmarłych
spadek, prawo spadkowe