Kremacja

Kremacja, inaczej spopielanie, staje się coraz powszechniejszą formą pogrzebu naszych bliskich.

Kremacja przeprowadzana jest w piecu kremacyjnym. Najbliżsi, jeśli chcą, mogą być obecni przy wprowadzaniu trumny z ciałem zmarłego do komory pieca kremacyjnego, obserwując ten moment ze specjalnego pomieszczenia. Cały proces kremacji jest w pełni zautomatyzowany i odbywa się w sposób bezdymny i bezwonny.

Pochówek prochów zmarłych – w tym ich rozsypywanie – poza obszarem cmentarzy i katakumb jest w Polsce zabronione i nielegalne, z wyłączeniem pogrzebów morskich (niezbędne są do tego typu pogrzebów odpowiednie pozwolenia).

Coraz częściej zakłady pogrzebowe posiadają w zakresie swoich usług kremację.