Jak załatwić formalności pogrzebowe? – poradnik krok po kroku

formalności pogrzebowe

Jak załatwić formalności pogrzebowe? – poradnik krok po kroku

Śmierć bliskiej osoby to zawsze morze bólu i ogromne poczucie straty. Jest to też czas, kiedy należy znaleźć w sobie siłę by załatwić niezbędne formalności pogrzebowe.

Zawiadomienie lekarza o śmierci bliskiego

Jeśli śmierć nastąpiła w domu to należy jak najszybciej powiadomić o tym przychodnię rejonową. Przysłany przez nią lekarz stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu. Jeżeli w przychodni nie ma lekarza, który widziałby zmarłego w ciągu ostatnich 30 dni, to należy wezwać karetkę. Karta zgonu pozwala firmie organizującej pochówek na zabranie ciała.

Kontakt z zakładem pogrzebowym

kartę zgonu można zgłosić się do zakładu pogrzebowego. Z jego pracownikami należy ustalić szczegóły planowanego pogrzebu oraz umówić się na zabranie ciała. Na pogrzeb, ciało zmarłego powinno czekać w chłodni. Zakład pogrzebowy może też pomóc w załatwianiu pozostałych formalności pogrzebowych, takich jak otrzymanie zasiłku z ZUS. Wiele firm oferuje też pomoc w wyborze trumny i kwiatów, pomaga napisać nekrolog, a nawet świadczy usługi z zakresu balsamowania zwłok.
Kontaktując się z zakładem pogrzebowym, oprócz karty zgonu, niezbędny jest dowód osobisty zmarłego, zaświadczenie o zatrudnieniu lub ostatni odcinek emerytury, czy renty, który jest poświadczeniem tego, że zmarły był ubezpieczony. Firmy takie jak heronpogrzeby.pl, pomagają w załatwieniu formalności. Należy jednak pamiętać, o podpisaniu niezbędnych upoważnień.

Organizacja pochówku na cmentarzu

Jeżeli planuje się pogrzeb wyznaniowy, to należy zgłosić się do księdza, z którym zostaną ustalone szczegóły ceremonii. Jeśli, pogrzeb ma się odbyć na cmentarzu komunalnym – to należy zgłosić się do jego administracji.

Powiadomienie Urzędu Stanu Cywilnego

Konieczne jest też powiadomienie Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego ze względu na miejsce zgonu. Trzeba to zrobić w ciągu 3 dni od zgonu, a w przypadku choroby zakaźnej nawet w ciągu 24 godzin. Jeżeli natomiast śmierć nastąpiła w szpitalu lub w zakładzie opiekuńczym, to obowiązek zgłoszenia do USC, ciąży na tych instytucjach. Wniosek o wydanie aktu zgonu jest bezpłatny. Odpis aktu zgonu jest niezbędny do dopełnienia formalności na cmentarzu.

Zasiłek pogrzebowy

Przysługuje on osobie, która pokryła koszty pogrzebu. W 2018 roku wynosił on 4000 zł. Na złożenie wniosku o wypłatę tego zasiłku jest 12 miesięcy od dnia zgonu. Wniosek o wypłatę świadczenia (druk ZUS Z-12, KRUS RS-26), skrócony odpis aktu zgonu oraz oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, należy złożyć w placówce ZUS.

3 Komentarzy

Niektóre informacje są nieaktualne, niedługo (2024) będą jeszcze bardziej nieaktualne, a zdanie „Kartę zgonu można zgłosić się do zakładu pogrzebowego” to bełkot.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Post navigation

Previous Post :