Zasiłek pogrzebowy ZUS     CZĘŚĆ 1 / CZĘŚĆ 2

Wysokość zasiłku

Skarb Państwa przyznaje jednorazowo zasiłek pogrzebowy w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione, a więc obecnie 4000,00 zł (obowiązuje od 1 marca 2011 r.). Zasiłki pogrzebowe wypłacają oddziały ZUS.

W sytuacji, gdy koszty pogrzebu pokrywa inna osoba niż członek rodziny, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, instytucja zakonna lub diecezjalna, zasiłek przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W razie, gdy koszty pogrzebu poniesie więcej niż jedną osoba lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi miedzy te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów         pogrzebu. Jeżeli pogrzeb organizowany był z budżetu państwa, organizacji politycznej lub         społecznej, lecz członek rodziny poniósł również część jego kosztów, zasiłek                 pogrzebowy przysługuje temu członkowi rodziny w pełnej kwocie.

Niezbędne dokumenty

Niezbędnymi dokumentami do uzyskania zasiłku pogrzebowego są:

(opracowane na podstawie: „Baza Wiedzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”)

zakład pogrzebowy Warszawa|transport zwłok
usługi pogrzebowe Warszawa| zakład pogrzebowy Kraków
Pogrzeby Wrocław.

Copyright © 2007-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.

Zapraszamy do nowego aktualnego poradnika pogrzebowego Zakład pogrzebowy

o nas
krok po kroku, gdy odchodzi bliska osoba
karta zgonu, akt zgonu
kremacja
zasiłek pogrzebowy ZUS
transport zmarłych
spadek, prawo spadkowe